fbpx

識時務者偽俊傑

講真話嘅人,成日畀人話搞串個party,
神憎鬼厭。但佢哋有講錯咩?
你班友成日踩住窮人個頭食住上,
就連嘴角粒飯你都搶埋。
靚屋?有得起無得住;
靚酒?釀得出都無得飲。
你哋做過嘅嘢有幾衰,我全部都知!
抹黑老屈有大紫荊,睇唔過眼就拉上法庭;
醒目精英?一早投晒降啦。
唉,係嘅,人哋形勢比你強,
識時務者為俊傑吖嘛,搞乜鬼都嘥鬼氣。
不過個考驗正正係噉──
形勢咁兇險,你都依然求善唔求惡,
最終,上帝就真係會同你喺埋一齊,
而呢條先至係你真正嘅生路。


〈阿摩司書〉5章10至14節

到底,基督徒和一般人,有什麼分別?道德高尚一些?更大公無私?我們無謂自己欺騙自己。這個世界有許多熱心公益的人,其實沒有返教會;而教會信徒,卻又不時因為各種壞事惡行,登上報章新聞。這不是說上教會的不是好人,而是基督徒和道德情操之間的關係,並沒有我們想像中那麼理所當然。

如果真有那麼一點點分別,我想應和耶穌給我們打開的視野有關──天國近了。那位良善之主要來了,祂的國度要降臨了,你還倚賴國家權力的蔭庇嗎?你以為花碌碌的銀紙,不會一朝變成廢紙嗎?羣眾的掌聲和授權,難道不會一夜之間調轉槍頭嗎?施洗約翰、耶穌基督、《聖經》上的眾先知,邀請你向哪裏回轉呢?生命的根基要建立在什麼地方?

一直覺得,宣告「耶穌是主」,是一件很顛覆的事。

世界的權勢,無論是政治權力還是經濟財力,都要你承認它們才是世界的王者,要你相信你所得的溫飽和平安,都是出於當權者的祝福護佑,要你跪地臣服,要你不敢反抗哼聲,要你為奴為婢。

面對羅馬帝國奧古斯都(Augustus)的強勢,面對那被稱為終結戰亂動蕩的救主、那被稱為上帝兒子的地上君王、那舉國仰望的恩庇者,使徒保羅用同樣的稱謂,宣告耶穌才是配得被稱為主的那一位,這是何等的自信、膽量和氣魄?不單保羅,歷世歷代的聖徒,都鼓勵我們不要屈服,要挺起胸膛,抬頭做人,把生命連於天國,與十字架上的耶穌同死,與復活的基督同活,跳出塵世的時間線,從永恆的視點回看今天的高牆。

而打開天國大門的鑰匙,全在於耶穌基督所展現的良善。

當阿摩司說,「時勢真惡。你們要求善,不要求惡,就必存活」,我們看見一個天秤擺在面前,天秤的兩端,分別有來自天國的善和地上的惡,陳明生死與禍福,上承〈申命記〉的傳統,呼喚我們揀選生命。

揀選生命,不意味當下我們就能成為道德完美的聖人,或一生衣食無憂。我們仍然要面對凡塵俗世的跌跌碰碰、軟弱朽壞、死別生離;但我們從此有了不一樣的視點,相信世間有另一套真實,擺在眼前的艱難不是永恆,世上的權力不是絕對,黑暗絕望會有盡時。

當人能擺脫權力的枷鎖,不隨波逐流,不以世界行惡的方式去積聚財富、加官晉爵,而能跟隨天國的良善,俯就卑微的人,行事公正無私,為無權無勢的人抵擋貪婪者的獠牙,拭乾傷心者的眼淚,天國就離我們不遠。

《時勢好惡,做基督徒好難》 馬上購買

撰文// 梁柏堅

Leave a comment

你的電郵地址並不會被公開。 必要欄位標記為 *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.